Warning: A non-numeric value encountered in /home/server425924/ftp/kalawska.pl/templates/theme1854/includes/includes.php on line 86
kalawska.pl - ZALECENIA PO EKSTRAKCJI

ZALECENIA PO EKSTRAKCJI

1. Po 30 min od zabiegu usunąć opatrunek.
2. Dwie godziny po zabiegu nie należy jeść i pić.
3. Jeść drugą stroną, tylko miękkie pokarmy.
4. W razie dolegliwości bólowych po ustąpieniu znieczu- lenia można zażyć środki przeciwbólowe.
5. Można przyłożyć zimny okład (zmniejszy obrzęk).
6. Przez pierwszy dzień nie wolno dotykać i płukać rany aby nie wypłukać skrzepu.
7. Nie szczotkować okolicy usuniętego zęba w dniu eks- trakcji, w dniach następnych szczotkować delikatnie.
8. Nie wolno palić papierosów 24 h po zabiegu.
9. W przypadku założenia szwów należy po okresie 7-10 dni zgłosić się na ich usunięcie.
10. W razie utrzymującego się obrzęku, szczękościsku, do- legliwości bólowych należy zgłosić się na kontrolę.