Warning: A non-numeric value encountered in /home/server425924/ftp/kalawska.pl/templates/theme1854/includes/includes.php on line 86
kalawska.pl - ZALECENIA PO LECZENIU KANAŁOWYM

ZALECENIA PO LECZENIU KANAŁOWYM

1. Przez godzinę nie jeść i nie pić ze względu na wypełnie- nie zęba materiałem chemoutwardzalnym.
2. Jeżeli było użyte znieczulenie miejscowe powstrzymać się przed jedzeniem do momentu jego ustąpienia ze względu na możliwość uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej.
3. W dniu leczenia i przez kilka najbliższych pacjent może odczuwać dyskomfort ze strony leczonego zęba.
4. W przypadku nasilenia się dolegliwości bólowych wska- zana jest kontrola i ewentualna antybiotykoterapia.
5. Należy pamiętać o odbudowie zęba w ciągu 30 dni od zabiegu, chyba że lekarz zaleci inaczej.
6. Zdjęcie kontrolne należy wykonać po upływie 6 mie- sięcy od momentu zakończenia leczenia kanałowego.