Warning: A non-numeric value encountered in /home/server425924/ftp/kalawska.pl/templates/theme1854/includes/includes.php on line 86
kalawska.pl - Strefa pacjenta

1. Wypełnienie kompozytowe nie ma czasowego ograni- czenia w jedzeniu i piciu z wyjątkiem produktów, które mogą przebarwiać typu czerwone wino, buraki, jago- dy itp.
2. Wypełnienie chemoutwardzalne (Fuji IX, opatrunek) godzina bez jedzenia i picia.
3. W przypadku znieczulenia miejscowego (nasiękowe lub przewodowe) godzina do dwóch bez jedzenia (ze względu na możliwość uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej).